• Home
 • Pemerintahan
 • Parlementaria
 • Politik
 • Sosial
 • Ekonomi
 • Pendidikan
 • Hukum
 • Profil
 • Aneka
 • Wisata
 • Olahraga
 • Kesehatan

Jum29052020

Last updateJum, 29 Mei 2020 11am

BJB

Aneka

Corona Dina Carita Saayana

Yusuf Dandi Asih.

Oleh: Yusup Dandi Asih (Kabid Ideologi Politik dan Pemerintahan MPC Pemuda Pancasila Kuningan)

Kaharep Bakal kacaritakeun hiji mangsa ayeuna nu ceuk sasaha dunia pinuh ku bala tur sangsara. Saha jalma nu teu ngariksa raga kulawarga tur sasama bakalan kasiksa ku eta bala. Majar ceuk para ahli eta panyangsara teh boga wasta CORONA.

Panyangsara nu moal tiasa di ajak balaka, ieu panyangsara jauh lewih bahaya ti tumbila ku sabab ieu hama tiasa dugi ka ngaronjat nyawa. Hayu para wargi urang hirup sing tarapti, kasering resik mandi tur jaga diri, komo mun daek wudu ngarah suci, ilaharna jalmi mun nuju kaserang diri ku cocobi sok langkung tiasa nyaketan ilahi robbi.

Umur urang teu nangtu, kudu bisa silih aku, syukur syukur lamun babantu nyumponan eusi saku. Insyaallaah gusti bakal ngaku najan nyawa geus lepas tina waregu. Pamarentah kudu di denge, aturana parantos jentre, urang kedah ngahephep jempe dina babale bisi matak ngarenghap hese anu engkena jadi bangke.

Kabeh jago ayeuna moro tombo, tapi inget ieu lain tongo nu babari katempo tur bisa maot ukur ku sampo, rinso jeung molto, majar cenah jang sibanyo. Ieu hiji lalakon lain ukur nyoo gado, tapi fikiraneun jeung anak incu urang pageto.

Sangkan Aman hayu urang mikuat Amin jeung Imun, ngurangan Omen Mikandel Iman.***

Add comment


Security code
Refresh